کلینیک لیزر و زیبایی کیمیا
09334019957
نادری - خیابان مسلم - روبروی کلیسا - مجتمع آریوبرزن - طبقه 4 - مرکز لیزر و زیبایی کیمیا
خدمات: لیزر- تزریق ژل و بوتاکس- جراهی های مامایی- پی آرپی- مزوتراپی- فشیال