باشگاه ورزشی فیت اسپرت
09120435951
کیانشهر ، بلوار امام رضا ، نبش بلوار ایثار (زره 5)