سالن افراح 3(خدمات پوستی)
09036535954
اهواز،گلستان،خیابان فروردین،جنب شیرینی سرای بوستان