راهنمای عضویت به عنوان فروشنده:

 

  1. ابتدا مراحل عضویت اولیه راانجام دهید.(راهنمای عضویت اولیه در قسمت "ارزان برگ چگونه کار میکند" قرار دارد.)
  2. مرحله بعد به قسمت داشبورد رفته و درخواست فروشندگی را کلیک کنید.
  3. اطلاعات خواسته شده را تکمیل کرده و در انتها "ارسال درخواست" را کلیک کنید.
  4. در انتها وارد "حساب کاربری" شده و در قسمت "مشخصات بانکی" اطلاعات خود را تکمیل کنید.